Ценовник

ТИП НАСТАВЕ – ОНЛАЈН НИВО БР. ЧАСОВА НЕДЕЉНО РАТЕ УКУПНО ТРЕНУТНИ ПОПУСТИ
Индивидуални час А1, А2, Б1, Б2, Ц1, Ц2 1 / / 10 /
Час у пару А1, А2, Б1, Б2, Ц1, Ц2 1 / / 17 /
Индивидуални курс* А1, А2, Б1, Б2, Ц1, Ц2 24 минимално 2х45 минута / 240 240
216
Индивидуални курс* А1, А2, Б1, Б2, Ц1, Ц2 48 минимално 2х45 минута / 480 480
384
Курс у пару*** А1, А2, Б1, Б2, Ц1, Ц2 24 минимално 2х45 минута / 408 480
384
Курс у пару*** А1, А2, Б1, Б2, Ц1, Ц2 48 минимално 2х45 минута / 816 816
652
Индивидуални курс**** А1, А2, Б1, Б2, Ц1, Ц2 75 минимално 2х45 минута 2×375 750 750
600
Тестирање*** А1, А2, Б1, Б2, Ц1, Ц2 / / / 100 /
Друго тестирање А1, А2, Б1, Б2, Ц1, Ц2 / / / 50 /
Уџбеник Методика наставе српског као завичајног језика / / / / / 17
Стрип Логор смрти / / / / / 10
Уџбеник Кад си срећан! Почетни ниво / / / / / 20
Уџбеник О, радосне вести! Средњи ниво / / / / / 20
Уџбеник Подигни глас! Напредни ниво / / / / / 20
Уџбенички комплет (Кад си срећан!, О, радосне вести!, Подигни глас!) / / / / / 54

 

СПЕЦИЈАЛНИ ПОПУСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ УДРУЖЕЊА, НЕФОРМАЛНИХ ШКОЛА И ЦРКВЕ – КОНТАКТИРАЈТЕ НАС!

*Индивидуални курс од 24 и 48 часова подразумева часове за све нивое без могућности добијања званичне акредитоване потврде. Похађањем ових курсева добија се сертификат о похађању 24 и 48 часова.

** Курс у пару од 24 и 48 часова подразумева часове за све нивое без могућности добијања званичне акредитоване потврде. Похађањем ових курсева добија се сертификат о похађању 24 или 48 часова.

***Тестирање знања без похађања курса.

****Похађањем индивидуалног курса од 75 часова добија се потврда о стеченом знању српског језика која је призната свуда у свету.

*****Да бисте добили тренутне попусте морате уплатити цео износ курса.

******У цене свих курсева укључени су наставни материјали, приручници и завршна тестирања.

******Цене су изражене у еврима.

 

Преузмите ценовник