Cenovnik

TIP NASTAVE – ONLAJN NIVO BR. ČASOVA NEDELJNO RATE UKUPNO TRENUTNI POPUSTI
Individualni čas A1, A2, B1, B2, C1, C2 1 / / 10 /
Čas u paru A1, A2, B1, B2, C1, C2 1 / / 17 /
Individualni kurs* A1, A2, B1, B2, C1, C2 24 minimalno 2h45 minuta / 240 240
216
Individualni kurs* A1, A2, B1, B2, C1, C2 48 minimalno 2h45 minuta / 480 480
384
Kurs u paru*** A1, A2, B1, B2, C1, C2 24 minimalno 2h45 minuta / 408 480
384
Kurs u paru*** A1, A2, B1, B2, C1, C2 48 minimalno 2h45 minuta / 816 816
652
Individualni kurs**** A1, A2, B1, B2, C1, C2 75 minimalno 2h45 minuta 2×375 750 750
600
Testiranje*** A1, A2, B1, B2, C1, C2 / / / 100 /
Drugo testiranje A1, A2, B1, B2, C1, C2 / / / 50 /
Udžbenik Metodika nastave srpskog kao zavičajnog jezika / / / / / 17
Strip Logor smrti / / / / / 10
Udžbenik Kad si srećan! Početni nivo / / / / / 20
Udžbenik O, radosne vesti! Srednji nivo / / / / / 20
Udžbenik Podigni glas! Napredni nivo / / / / / 20
Udžbenički komplet (Kad si srećan!, O, radosne vesti!, Podigni glas!) / / / / / 54

 

SPECIJALNI POPUSTI ZA ČLANOVE UDRUŽENJA, NEFORMALNIH ŠKOLA I CRKVE – KONTAKTIRAJTE NAS!

*Individualni kurs od 24 i 48 časova podrazumeva časove za sve nivoe bez mogućnosti dobijanja zvanične akreditovane potvrde. Pohađanjem ovih kurseva dobija se sertifikat o pohađanju 24 i 48 časova.

** Kurs u paru od 24 i 48 časova podrazumeva časove za sve nivoe bez mogućnosti dobijanja zvanične akreditovane potvrde. Pohađanjem ovih kurseva dobija se sertifikat o pohađanju 24 ili 48 časova.

***Testiranje znanja bez pohađanja kursa.

****Pohađanjem individualnog kursa od 75 časova dobija se potvrda o stečenom znanju srpskog jezika koja je priznata svuda u svetu.

*****Da biste dobili trenutne popuste morate uplatiti ceo iznos kursa.

******U cene svih kurseva uključeni su nastavni materijali, priručnici i završna testiranja.

******Cene su izražene u evrima.

 

Preuzmite cenovnik