Ćirilica: latinica – prepisivanje; Predstavljanje i postavljanje pitanja

Ćirilica: latinica – prepisivanje; Predstavljanje i postavljanje pitanja

Učeniku se ponovo zadaje novi Word dokument sa prepisivanjem iz jednog u drugo pismo, da bi što bolje utvrđivao znanje.Lesson-7-cyrillic-letters

Takođe mu se zadaje kraći broj zadataka na kojima vežba obrađivanu nastavnu jedinicu o upoznavanju (formiranje prezenta u tačnom licu i broju, postavljanje pitanja).Homework, 8.6. 2019.

max mark 15

Please login to get access to submit assignment
Back to P-13 Kurs srpskog jezika A1