Ćirilica: latinica, prepisivanje; promena glagola u prezentu

Ćirilica: latinica, prepisivanje; promena glagola u prezentu

Učeniku je dat Word dokument u kome ima više primera koje treba prepisati drugim pismom, među kojima su i rečenice. Lesson-6-cyrillic-letters

Takođe treba da promeni glagol studirati u prezentu, kako bismo videli koji će nastavak sam upotrebiti u 3. licu množine.

max mark 10

Please login to get access to submit assignment
Back to P-13 Kurs srpskog jezika A1