Lične zamenice, glagol jesam/nisam, postavljanje pitanja

Lične zamenice, glagol jesam/nisam, postavljanje pitanja

Učeniku se zadaju zadaci koji se tiču dosadašnjeg pređenog gradiva vezanog za gramatiku (lične zamenice, glagog jesam/nisam, postavljanje pitanja)

Homework 15. 6. 2019.

max mark 15

Please login to get access to submit assignment
Back to P-13 Kurs srpskog jezika A1