Ulazni test

Ulazni test

Ulazni test za procenjivanje nivoa znanja učenika

Ulaznim testom će se odrediti nivo znanja učenice i na osnovu njega spremati za odgovarajući viši nivo. Na primer, ukoliko je učenica uradila preko 80% ulaznog testa koji je predviđen za A nivo, sa učenicom će se obrađivati gradivo predviđeno za B nivo, a na kraju će polagati i završni test za B nivo.

Please login to get access to submit assignment
Back to P-20 Kurs srpskog jezika