INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSEJKT
«KULTUR-HISTORISK BRO SERBIA-NORGE VIA SKYPE

 

Forening av Serbere og venner til Serbia i Bergen, Akademisk serbisk forening Nis og Filosofisk fakultet ved Universitet i Nis inviterer alle interesserte elever i ungdom/videregående skoler i Norge å søke om deltakelse i prosjekt «Kultur-historisk bro Serbia-Norge» som skal realiseres via Skype. Prosjekt fikk finansiering støtte fra Kulturdepartement i Serbia.

Prosjekt mål er å bevare felles kultur-historisk arv ved å studere felles historie til serbere og nordmenn i andre verdens krig. Søknadsperioden er fra 03.06.2019 til 03.07.2019. Vennlisgt legg til kort resume og bilde. Planlagt oppstart for undervisning er 14.10.2019 og avslutning 20.12.2019 Teknisk Høyskole i Nis skal gi teknisk støtte.

En mentor (historie student fra Historie departement ved Filosofisk fakultet i Nis), en elev fra Serbia og en elev fra Norge skal delta i video konferanse. Elever skal ta en test i ved oppstarten og en test ved avslutning. Etter fullføring alle deltakere skal få sertifikat fra Filosofisk fakultet i Nis og Akademisk serbisk forening om deltakelse i prosjekt «Kultur-historisk bro Serbia-Norge» og mentorer skal få 6 ESPB i tillegg til sertifikat.

Undervisningen skal være 45 min 2 ganger i uken. Tidspunkt avtales direkte mellom deltakerne.

Forening av Serbere og venner til Serbia Bergen Akademisk serbisk forening i Nis og Filosofisk fakultet i Nis vil sørge for at undervisning foregår etter planen.

Alle interesserte kan søke på web side til Akademisk serbisk forening https://asasocijacija.com/ eller laste ned søknad og sende utfylt søknad til e-post: asasocijacija@gmail.com  med emne: Skype timer. Akademisk serbisk forening skal lage teamene mentor-elever.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Akademisk serbisk forening Nis per epost:

asasocijacija@gmail.com

 

Vi ser frem til fremtidig samarbeid

 


Melde deg på