POZIV ZA BESPLATNO UČEŠĆE U PROJEKTU „KULTURNO-ISTORIJSKI MOST SRBIJA – NORVEŠKA“ PREKO SKAJPA (SKYPE)

 

Društvo Srba i prijatelja Srbije sa sedištem u Bergenu, Akademska Srpska Asocijacija Grada Niša i Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu pozivaju sve zainteresovane učenike srednjih škola iz Norveške da se prijave na konkurs za projekat „Kulturno-istorijski most Srbija – Norveška“, koji će se realizovati putem Skajpa (Skype). Projekat je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Cilj projekta je da se proučavanjem zajedničke istorije Srba i Norvežana tokom Drugog svetskog rata naglasi kulturno-istorijska baština ovih naroda. Konkurs za zainteresovane učenike srednjih škola iz Norveške traje od  3.06.2019. do 3.07.2019. godine. Uz prijavu treba priložiti kratku biografiju i svoju sliku. Početak nastave planiran je za 14.10.2019, a završetak za 20.12.2019. godine. Tehničku podršku pružiće Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Niša.

Planirano je da u svakoj pojedinačnoj video konferenciji učestvuje jedan nastavnik (student istorije sa Departmana za istoriju Filozofskog fakulteta u Nišu), jedan gimnazijalac iz Srbije i jedan srednjoškolaci iz Norveške. Obrađivane nastavne jedinice biće vezane za kulturno-istorijske veze Srbije i Norveške tokom Drugog svetskog rata. Polaznici će polagati ulazni i izlazni test znanja. Nakon završetka kursa učenici i nastavnici dobijaju sertifikat od Filzofskog fakulteta u Nišu i Akademske Srpske Asocijacije o učešću na projektu „Kulturno-istorijski most Srbija – Norveška“, a nastavnici (studenti istorije) i 6 ESPB uz dodatak diplomi.

Časovi će se održavati dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta, u terminima u kojima se dogovore nastavnik i učenici. Društvo Srba i prijatelja Srbije sa sedištem u Bergenu,  Akademska Srpska Asocijacija Grada Niša i Filozofski fakultet u Nišu nastojaće da se časovi izvode kvalitetno i predviđenom dinamikom.

Svi zainteresovani mogu da popune prijavu direktno na sajtu  https://asasocijacija.com/  ili skinu sa sajta udruženju Akademska Srpska Asocijacija Grada Niša na i pošalju na e-mail: asasocijacija@gmail.com sa naslovom Skajp (Skype) časovi. Na osnovu prijava, Akademska Srpska Asocijacija oformiće grupe nastavnik-učenici.

Za više informacija možete se obratiti udruženju Akademska Srpska Asocijacija Grada Niša na   asasocijacija@gmail.com

 

Radujemo se budućoj saradnji.

 


PRIJAVA ZA DIJASPORU PRIJAVA ZA STUDENTE PRIJAVA ZA UČENIKE IZ SRBIJE