Idiomi

Idiomi su izrazi koji imaju figurativno značenje i koji se ne mogu prevesti  bukvalno, jer njihovo značenje tada ne bi imalo smisla. To su reči koje kad  se koriste zajedno imaju drugačije značenje od onog koje imaju kao pojedinačne reči. Zato su posebno zanimljivi u svakom jeziku!

 

Više o idiomima pročitajte klikom na sledeći link: IDIOMI.

Miljana Pešić