Manastir Žiča, srednjovekovna Srbija i perfekat

Tekst o srpskoj srednjovekovnoj istoriji i zadužbinarskoj delatnosti Nemanjića, obogaćen primerima perfekta, upotpunjen fotografijama manastira Žiče, Stefana Nemanje, Stefana Prvovenčanog, Svetog Save i kralja Milutina omogućio je obradu nastavne jedinice u kontekstu nacionalne srednjovekovne istorije. Polaznik kursa stekao je saznanja o nacionalnoj istoriji i nacionalnoj geografiji.

Manastir Žiča je srpski srednjovekovni manastir iz 13. veka koji se nalazi u blizini Kraljeva. Ovaj manastir podigao je Stefan Nemanjić, sin Stefana Nemanje, rodonačelnika dinastije Nemanjića. Sveti Sava je krunisao brata Stefana Nemanjića u Žiči. Stefan je postao prvi krunisani kralj među Nemanjićima, zbog čega je i nazvan Prvovenčani. Nakon što je manastir stradao u napadu Tatara, kralj Milutin, najveći srpski ktitor i zadužbinar, obnovio ga je u 14. veku.

Sonja Đorić