Novak Đoković i prezent

Budući da sport predstavlja predmet interesovanja polaznika kursa, prilikom obrade prezenta korišćen je intervju Novaka Đokovića sa sedam godina, koji obiluje primerima sadašnjeg vremena. Intervju je motivisao učenika za rad i podstakao na razgovor o znamenitom Srbinu.

https://www.youtube.com/watch?v=3jcFOol59Hk

Sonja Đorić