Srpske narodne poslovice, Vuk Stefanović Karadžić i infinitiv

U skladu sa zadacima nastave srpskog jezika kao zavičajnog koji, između ostalog, podrazumevaju razvijanje ljubavi prema zavičajnom jeziku i sistematično upoznavanje gramatike i pravopisa srpskog jezika u komunikativnim kontekstima koji će uspostaviti relacije sa nacionalnim kulturnim vrednostima, tradicionalnim nasleđem, sadržajima iz nacionalne istorije, geografije, kulture, folklora, religije, prilikom obrade infinitiva korišćene su srpske narodne poslovice koje sadrže primere infinitiva, čime je omogućeno povezivanje gramatičkih znanja sa likom i delom Vuka Stefanovića Karadžića, kulturnom baštinom, nacionalnom geografijom.

Srpske narodne poslovice: Lako je govoriti, al’ je teško tvoriti.

Lako je ljubav steći, ali je teško održati.

Bolje je verovati svojim očima nego tuđim rečima.

Bolje je umeti nego imati.

Bolje je ne obećati nego reč ne održati.

Nakon kraćeg razgovora o poslovicama i o Vuku Stefanoviću Karadžiću, polaznik kursa imao je prilike da na insertu iz emisije ,,Kocka, kocka, kockica“ vidi Tršić, Vukovu kuću, sazna pojedinosti o Vukovom rođenju, odrastanju, školovanju i radu, čuje o jelima u Vukovoj kući (kajmak, proja, kačamak) i upozna se sa guslama i njihovim značajem u srpskoj tradiciji. Insert i fotografije Vukovog rodnog mesta izazvali su interesovanje učenika za Tršić i probudili želju da ga i sam poseti.

https://www.youtube.com/watch?v=HESPx0NIVpY

Sonja Đorić