„Četiri najvažnije male reči“

Prenosim delić sa časa. Moja učenica Anastasija Srbljanin recituje pesmu, koju je sa lakoćom usvojila i prezentovala. Veoma sam ponasna na nju. Za veoma kratko vreme je savladala azbuku što se kao rezultat pokazalo u motivaciji za učenje pesama na srpskom jeziku.

Dragana Pešaković