Na početku smo znali da kažemo samo ,,tata“, a sada uspešno pišemo!

Istorija i kultura Srba kroz vekove
07 apr 2018

Na prvom času, 20. 1. 2018. godine, moj učenik je znao samo jednu reč na srpskom jeziku. Marljivim radom, trudom i zalaganjem, učili smo zajedno i savladali mnogo više nego što sam i sâm očekivao. On sada ima zavidan leksički fond za nekoga ko je na A1 nivou. Ostvarili smo veliki uspeh, svako u svom poslu. Naime, on je savladao kao neko ko uči i želi da sazna o novoj kulturi i jeziku, a ja kao predavač. Jako sam ponosan na svog učenika Olivera Simića i ovim putem mu se javno zahvaljujem!

Dušan Đorđević