Александар Новаковић

Александар Новаковић је рођен 14. марта 1990. године. Основне и мастер студије србистике завршава на Филозофском факултету у Нишу 2014. године, када и уписује докторске академске студије филологије. Од 2016. године ради као асистент на Филозофском факултету у Нишу. Бави се проучавањима у области методике наставе српског језика (као страног) и активно држи часове српског језика студентима из иностранства.

И-мејл адреса: asasocijacija@gmail.com