Aleksandar Novaković

Aleksandar Novaković je rođen 14. marta 1990. godine. Osnovne i master studije srbistike završava na Filozofskom fakultetu u Nišu 2014. godine, kada i upisuje doktorske akademske studije filologije. Od 2016. godine radi kao asistent na Filozofskom fakultetu u Nišu. Bavi se proučavanjima u oblasti metodike nastave srpskog jezika (kao stranog) i aktivno drži časove srpskog jezika studentima iz inostranstva.

I-mejl adresa: asasocijacija@gmail.com