Ana Krstić

Ana Krstić, student Master studija filologije na Filozofskom fakultetu u Nišu, smer Srpski jezik. Rođena sam u Nišu 1994, gde sam završila osnovnu školu, gimnaziju i osnovne akademske studije na Filozofskom fakultetu u Nišu, smer Srbistika.

Posebno me interesuje lingvistika, kao i uporedno proučavanje jezika, pogotovo srpskog (maternjeg) i engleskog, nemačkog, italijanskog, tj. stranih jezika koje poznajem. Stoga bi mi svaka prilika da razmenim jezičko znanje i iskustvo bila dragocena, primarno u domenu navedenih jezika, ali svakako i šire.

I-mejl adresa: asasocijacija@gmail.com
Skajp: asapredavac13@asasocijacija.com