Ана Мијајловић

Ана Мијајловић  је рођена 20. маја 1990. године у Крушевцу. Основну школу „Нада Поповић” (1997–2005) завршила је у родном граду, као носилац Вукове дипломе. Била је ученица филолошког одељења Гимназије Крушевац (2005–2009). Основне академске студије србистике на Филозофском факултету у Нишу је уписала 2009. године. Дипломирала је 2014, са просечном оценом 8,73 и стекла звање дипломирани филолог. Мастер академске студије за образовање професора предметне наставе уписује 2014, а дипломира у септембру 2015. године, са просечном оценом 9,11, одбранивши мастер тезу „Форме учтивости у програмском концепту савремене наставе српског језика”.

Била је члан новинарске секције и уредништва гимназијског часописа „Вентури” (2006–2009), водитељка радио-емисије „Вентури” на Радио Крушевцу (2006–2009), уредница и водитељка емисије „Стиве“ на локалној телевизији „Плус” (2007–2008). Учествовала је у волонтерском раду на пројектима „Настава српског језика путем Скајпа за омладину из дијаспоре” (2014–2015) и „Да те цео свет разуме“ (2015), у организацији Канцеларије града Ниша за сарадњу са дијаспором, ОЦД-а „Проактив” и Филозофског факултета Универзитета у Нишу, односно Центра за српски као страни и нематерњи и Центра за образовање наставника и професионални развој, а уз подршку Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова Републике Србије.

Студент је друге године Докторских академских студија филологије на Филозофском факултету у Нишу. Основно поље њеног интересовања је методика наставе српског језика као завичајног.

И-мејл адреса: asasocijacija@gmail.com
Скајп: asapredavac9@asasocijacija.com