Ana Mijajlović

Ana Mijajlović  je rođena 20. maja 1990. godine u Kruševcu. Osnovnu školu „Nada Popović” (1997–2005) završila je u rodnom gradu, kao nosilac Vukove diplome. Bila je učenica filološkog odeljenja Gimnazije Kruševac (2005–2009). Osnovne akademske studije srbistike na Filozofskom fakultetu u Nišu je upisala 2009. godine. Diplomirala je 2014, sa prosečnom ocenom 8,73 i stekla zvanje diplomirani filolog. Master akademske studije za obrazovanje profesora predmetne nastave upisuje 2014, a diplomira u septembru 2015. godine, sa prosečnom ocenom 9,11, odbranivši master tezu „Forme učtivosti u programskom konceptu savremene nastave srpskog jezika”.

Bila je član novinarske sekcije i uredništva gimnazijskog časopisa „Venturi” (2006–2009), voditeljka radio-emisije „Venturi” na Radio Kruševcu (2006–2009), urednica i voditeljka emisije „Stive“ na lokalnoj televiziji „Plus” (2007–2008). Učestvovala je u volonterskom radu na projektima „Nastava srpskog jezika putem Skajpa za omladinu iz dijaspore” (2014–2015) i „Da te ceo svet razume“ (2015), u organizaciji Kancelarije grada Niša za saradnju sa dijasporom, OCD-a „Proaktiv” i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, odnosno Centra za srpski kao strani i nematernji i Centra za obrazovanje nastavnika i profesionalni razvoj, a uz podršku Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije.

Student je druge godine Doktorskih akademskih studija filologije na Filozofskom fakultetu u Nišu. Osnovno polje njenog interesovanja je metodika nastave srpskog jezika kao zavičajnog.

I-mejl adresa: asasocijacija@gmail.com
Skajp: asapredavac9@asasocijacija.com