Марина Николић

Зовем се Марина Николић. Рођена сам 23.2.1993. године у Пироту где сам завршила основну школу и гимназију. Филозофски факултет у Нишу уписала сам 2012. године, а дипломирала сам 2017. на департману за србистику и стекла звање дипломираног филолога.

Тренутно похађам мастер студије Методике наставе српског језика и књижевности и волела бих да своје знање и праксу унапредим, а најбољи начин за то јесте настава српског језика преко скајпа.

И-мејл адреса: asasocijacija@gmail.com
Скајп: asapredavac37@asasocijacija.com