Marina Nikolić

Zovem se Marina Nikolić. Rođena sam 23.2.1993. godine u Pirotu gde sam završila osnovnu školu i gimnaziju. Filozofski fakultet u Nišu upisala sam 2012. godine, a diplomirala sam 2017. na departmanu za srbistiku i stekla zvanje diplomiranog filologa.

Trenutno pohađam master studije Metodike nastave srpskog jezika i književnosti i volela bih da svoje znanje i praksu unapredim, a najbolji način za to jeste nastava srpskog jezika preko skajpa.

I-mejl adresa: asasocijacija@gmail.com
Skajp: asapredavac37@asasocijacija.com