Милена Стојановић

Рођена је 5. маја 1995. године у Нишу.  Школује се у Првој нишкој гимназији „Стеван Сремац“, а одмах након завршетка средње школе, као одличан ученик, уписује основне академске студије србистике  и тиме постаје редован студент на Филозофском факултету у Нишу.  Љубав према матерњем језику гаји још као ученик основне школе. Тада почиње да учествује на разним такмичењима, која организују Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а постаје и добитник бројних награда, како у основној, тако и у средњој школи. Посебно се интересује за проучавање лингвистичких дисциплина. Гаји љубав према учењу и других страних језика. Радо помаже ученицима у савладавању градива из српског језика, како из језика, тако и, из књижевности, али и језичке културе, борећи се да очува лепоту српског језика.

И-мејл адреса: asasocijacija@gmail.com
Скајп: asapredavac24@asasocijacija.com