Milena Stojanović

Rođena je 5. maja 1995. godine u Nišu.  Školuje se u Prvoj niškoj gimnaziji „Stevan Sremac“, a odmah nakon završetka srednje škole, kao odličan učenik, upisuje osnovne akademske studije srbistike  i time postaje redovan student na Filozofskom fakultetu u Nišu.  Ljubav prema maternjem jeziku gaji još kao učenik osnovne škole. Tada počinje da učestvuje na raznim takmičenjima, koja organizuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a postaje i dobitnik brojnih nagrada, kako u osnovnoj, tako i u srednjoj školi. Posebno se interesuje za proučavanje lingvističkih disciplina. Gaji ljubav prema učenju i drugih stranih jezika. Rado pomaže učenicima u savladavanju gradiva iz srpskog jezika, kako iz jezika, tako i, iz književnosti, ali i jezičke kulture, boreći se da očuva lepotu srpskog jezika.

I-mejl adresa: asasocijacija@gmail.com
Skajp: asapredavac24@asasocijacija.com