Миљана Пешић

Миљана Пешић је рођена 1995. године у Нишу, где и сада живи и студира.

На завршној је години Основних академских студија србистике на Филозофском факултету Универзитета у Нишу.

Говори енглески, а служи се и руским језиком.

Поред лингвистике и књижевности, интересује је и педагогија, као и културни туризам.

И-мејл адреса: asasocijacija@gmail.com
Скајп: asapredavac27@asasocijacija.com