Miljana Pešić

Miljana Pešić je rođena 1995. godine u Nišu, gde i sada živi i studira.

Na završnoj je godini Osnovnih akademskih studija srbistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Govori engleski, a služi se i ruskim jezikom.

Pored lingvistike i književnosti, interesuje je i pedagogija, kao i kulturni turizam.

I-mejl adresa: asasocijacija@gmail.com
Skajp: asapredavac27@asasocijacija.com