Natalija Karaleić

Natalija Karaleić rođena je 19. maja 1993. godine u Nišu, Republika Srbija. Osnovnu školu „Ivo Andrić“ i gimnaziju „Svetozar Marković“ (društveno-jezički smer) završila je u Nišu sa odličnim uspehom. Svoje visokoškolsko obrazovanje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu započela je 2012. godine, a završila 2017. godine na Departmanu za srbistiku sa prosečnom ocenom 8,73 i ukupno osvojenih 257 ESPB.

Tokom svog školovanja učestvovala je u humanitarnim akcijama i vršnjačkim edukacijama, među kojima je i program vršnjačke edukacije „Droga bljack“ u organizaciji Grada Niša, Uprave za omladinu i sport. Učešće u projektu „Ferplej je pobeda – tolerancija kao inspiracija“ oktobra 2013. godine razvilo je u njoj osećanje za filantropiju i altruizam. U periodu od septembra 2013. do septembra 2017. godine volontirala je u Centru za crkvene studije „Sveti vladika Nikolaj Velimirović“ gde se upoznala sa poslovima koje bi trebalo da obavlja bibliotekar. Filozofski fakultet joj je omogućio da, kao student srbistike ima stručnu praksu u osnovnoj i srednjoj školi od februara do maja 2016. godine, i tako stekne praktično iskustvo svog budućeg poziva. Ulogu predavača i pedagogashvatila je kao zahtevan i odgovoran posao koji podrazumeva ozbiljan pristup kako izlaganju, tako i učenicima.

Bavi se plesom već 9 godina. Kao član plesne zajednice ostvarila je kontakt sa različitim ljudima, obogativši, na taj način, svoj socijalni život.Aktivistkinja je „Centra za devojke“ čija je misija osnaživanje devojaka kroz edukaciju, aktivizam i kreativnost. Neizmernu podršku imala je u svojoj porodici i najbližim prijateljima. Zahvaljujući njima, ali i svom radu uspešno je ostvarivala svoje ciljeve. S obzirom na to da gaji veliku ljubav prema književnosti nastavila je svoje školovanje na master studijama Filozofskog fakulteta u Nišu upisavši Modul za srpsku i komparativnu književnost.

Adresa:  Niš
I-mejl adresa: asasocijacija@gmail.com
Skajp: asapredavac11@asasocijacija.com