Соња Ђорић

Соња Ђорић рођена је 13. марта 1993. године у Нишу. Основну школу ,,Иван Горан Ковачић“ и Гимназију ,,Бора Станковић“ завршила је у Нишу.

Основне академске студије Србистике на Филозофском факултету у Нишу уписала је школске 2012/2013. године. Дипломирала је 2016. године са просечном оценом 9,40 и стекла звање дипломирани филолог. Мастер академске студије Филологије (модул Српска и компаративна књижевност) уписала је школске 2016/2017. године, завршила 2017. године са просечном оценом 9,75 и стекла звање мастер филолог. Живи у Нишу.

И-мејл адреса: asasocijacija@gmail.com
Скајп: asapredavac12@asasocijacija.com