Sonja Đorić

Sonja Đorić rođena je 13. marta 1993. godine u Nišu. Osnovnu školu ,,Ivan Goran Kovačić“ i Gimnaziju ,,Bora Stanković“ završila je u Nišu.

Osnovne akademske studije Srbistike na Filozofskom fakultetu u Nišu upisala je školske 2012/2013. godine. Diplomirala je 2016. godine sa prosečnom ocenom 9,40 i stekla zvanje diplomirani filolog. Master akademske studije Filologije (modul Srpska i komparativna književnost) upisala je školske 2016/2017. godine, završila 2017. godine sa prosečnom ocenom 9,75 i stekla zvanje master filolog. Živi u Nišu.

I-mejl adresa: asasocijacija@gmail.com
Skajp: asapredavac12@asasocijacija.com