Тина Милојић

Тина Милојић рођена је 24. марта 1995. године у Нишу. Одрасла је у Сврљигу.

Студира на Филозофском факултету Универзитета у Нишу на департману србистике. Студент је четвртe годинe. Пре студија, завршила је друштвено-језички смер Прве нишке гимназије „Стеван Сремац“ у Нишу.

Када је у питању посао који подразумева директан контакт са људима, радила је посао водитеља на јавним локалним догађајима. Такође, ради у организацији за размену средњошколаца и има искуство у комуникацији са странцима.

Користи се енглескимјезиком  – разумевање и писање на вишем нивоу, а разговор на средње добром нивоу.

Изузетно је комуникативна особа, ентузијаста, посвећена и одговорна, спремна да сарађује са различитим људима и пријатељски је настројена. Преноси своје знање из области језика на занимљив начин, јасно и концизно.

И-мејл адреса: asasocijacija@gmail.com
Скајп: asapredavac29@asasocijacija.com