Тијана Глигорић

Име: Тијана Глигорић
Адреса: Пирот, Србија
Датум рођења: 24.05.1994.
И-мејл адреса: asasocijacija@gmail.com
Скајп: asapredavac22@asasocijacija.com

Образовање и обука

 • Датум (од – до) Септембар 2009. – мај 2013.
 • Име и врста организације       Гимназија Пирот
 • Звање и вештине које се стичу       Језички смер, опште образовање из области језика и књижевности и природних наука
 • Статус Завршено са просечном оценом  5.00

Образовање и обука                    

 • Датум (од – до) Октобар 2013. – данас
 • Име и врста организације       Филозофски факултет, Ниш
 • Звање и вештине које се стичу       Дипломирани филолог, компетенције за примену теоријског знања у току обављања стручне и научне делатности
 • Статус Студент

Признања и награде               

 • Назив /Датум                   Сертификат о успешном завршеном основном A1 нивоу курса енглеског језика
 • Назив /Датум                   Сертификат о успешном завршеном основном A2 нивоу курса енглеског језика
 • Назив /Датум                   Сертификат о успешном завршеном основном Б1 нивоу курса енглеског језика

Личне вештине
Матерњи  језик                           српски
Страни језици                              енглески

 • Читање Врло добро
 • Писање Врло добро
 • Говор Врло добро

Техничке способности и вештине
Оперативни системи:  Windows XP, Windows 7
Остало: Microsoft Office 2010 – Word, Excel, PowerPoint

Друштвене способности и вештине
Добре друштвене и комуникационе способности
У току студија похађала сам практичну наставу где сам свакодневно имала контакте са ученицима различите старости.
На факултету сам из многих предмета презентовала одговарајуће теме из различитих области и  тако усавршавала своје јавно наступање.