Tijana Gligorić

Ime: Tijana Gligorić
Adresa: Pirot, Srbija
Datum rođenja: 24.05.1994.
I-mejl adresa: asasocijacija@gmail.com
Skajp: asapredavac22@asasocijacija.com

Obrazovanje i obuka

 • Datum (od – do) Septembar 2009. – maj 2013.
 • Ime i vrsta organizacije       Gimnazija Pirot
 • Zvanje i veštine koje se stiču       Jezički smer, opšte obrazovanje iz oblasti jezika i književnosti i prirodnih nauka
 • Status Završeno sa prosečnom ocenom  5.00

Obrazovanje i obuka                    

 • Datum (od – do) Oktobar 2013. – danas
 • Ime i vrsta organizacije       Filozofski fakultet, Niš
 • Zvanje i veštine koje se stiču       Diplomirani filolog, kompetencije za primenu teorijskog znanja u toku obavljanja stručne i naučne delatnosti
 • Status Student

Priznanja i nagrade               

 • Naziv /Datum                   Sertifikat o uspešnom završenom osnovnom A1 nivou kursa engleskog jezika
 • Naziv /Datum                   Sertifikat o uspešnom završenom osnovnom A2 nivou kursa engleskog jezika
 • Naziv /Datum                   Sertifikat o uspešnom završenom osnovnom B1 nivou kursa engleskog jezika

Lične veštine
Maternji  jezik                           srpski
Strani jezici                              engleski

 • Čitanje Vrlo dobro
 • Pisanje Vrlo dobro
 • Govor Vrlo dobro

Tehničke sposobnosti i veštine
Operativni sistemi:  Windows XP, Windows 7
Ostalo: Microsoft Office 2010 – Word, Excel, PowerPoint

Društvene sposobnosti i veštine
Dobre društvene i komunikacione sposobnosti
U toku studija pohađala sam praktičnu nastavu gde sam svakodnevno imala kontakte sa učenicima različite starosti.
Na fakultetu sam iz mnogih predmeta prezentovala odgovarajuće teme iz različitih oblasti i  tako usavršavala svoje javno nastupanje.