Јована Стојановић

Јована Стојановић рођена је 27.1.1990. године у Нишу. Филозофски факултет уписује 2009, а на департману за Србистику дипломира 2014. године. Звање мастер филолога стиче наредне године са просечном оценом 9,63. Тренутно је студент докторских академских студија на студијском програму Филологија (почетак студирања 2016.).

Учествовала је на студентским конференцијама и научним скуповима од међународног значаја и публиковала радове. Бави се проучавањем језичких појава из угла когнитивне лингвистике, а њено примарно интересовање представљаја полисемија и појава метафора код разних врста глагола. Говори енглески језик (Б1 ниво) и има искуства у држању приватних часова и припреми ученика за разне врсте провере знања.

И-мејл адреса: asasocijacija@gmail.com
Скајп: asapredavac31@asasocijacija.com