Jovana Stojanović

Jovana Stojanović rođena je 27.1.1990. godine u Nišu. Filozofski fakultet upisuje 2009, a na departmanu za Srbistiku diplomira 2014. godine. Zvanje master filologa stiče naredne godine sa prosečnom ocenom 9,63. Trenutno je student doktorskih akademskih studija na studijskom programu Filologija (početak studiranja 2016.).

Učestvovala je na studentskim konferencijama i naučnim skupovima od međunarodnog značaja i publikovala radove. Bavi se proučavanjem jezičkih pojava iz ugla kognitivne lingvistike, a njeno primarno interesovanje predstavljaja polisemija i pojava metafora kod raznih vrsta glagola. Govori engleski jezik (B1 nivo) i ima iskustva u držanju privatnih časova i pripremi učenika za razne vrste provere znanja.

I-mejl adresa: asasocijacija@gmail.com
Skajp: asapredavac31@asasocijacija.com