Aleksandra Matić

Student Filozofskog fakulteta u Nišu, studijski program Srbistika

Iskustvo

pril 2017. do danas

Igraonica „Bla, bla“│Animator
Čuvanje dece; animiranje; organizacija grupe; rad u timu;


Februar 2017. do danas


Trupa Književna boemija | Učesnik
Organizovanje i učestvovanje u književnim
večerima; predstavljanje Trupe k.b. u medijima;
organizacija teme i koncepta književne večeri;


Maj-Jun 2018.

Osnovna škola „Sveti Sava“ | Predavač
Priprema i organizacija časa; rad u grupi; sastavljanje testova
za učenike; održavanje dobre atmosfere i odnosa sa učenicima;
motivisanje učenika i uključivanje u rad;


Jul 2015. do febrar 2018.


Studentski dnevni list | Lektor
Lektorisanje tekstova u studenstom magazinu;
rad u timu;


Veštine

 • Rad u timu
 • Liderske sposobnosti
 • Prezentacione veštine
 • Microsoft Office
 • Canva, Trello, Assana, Podio
 • Upravljanje vremenom
 • Projektni menadžment
 • Organizacija događaja

Hobi

 • Šetnje
 • Čitanje
 • Istraživanje i učenje novih stvari

I-mejl adresa: asasocijacija@gmail.com