Danica Sladojević

Rođena je 28. maja 1995. godine u Leskovcu. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Negotinu, u kome živi od svoje nepune druge godine. Iako je od petog razreda osnovne škole počela da gaji izrazitu ljubav prema pisanoj reči i već tada znala da će, nakon završene srednje škole, upisati studije srpskog jezika i književnosti, nikada nije uspela da prevaziđe strah od kritike i nedostatak simpatija prema rečima koje je sama napisala.

Uprkos tome, a zahvaljujući kvalitetnim profesorima sa kojima je radila, u njoj, tokom godina, sazreva želja da stekne što veće znanje iz oblasti maternjeg jezika i domaće i svetske književnosti, koje bi, nakon završenih studija, mogla da prenosi drugima. Zanima je sve što zalazi u oblast umetnosti. Zabrinjava je odbojnost prema suvim logičkim operacijama takozvanih egzaktnih nauka u kojima ima tako malo duše, a tako mnogo razuma.

I-mejl adresa: asasocijacija@gmail.com