Dragana Lazarević

Student sam završne godine Osnovnih akademskih studija Srbistike na Filozofskom fakultetu u Nišu.

Iako sam pohađala srednju stručnu školu, još od tog perioda bila sam posvećena upoznavanju i razumevanju organizacije škole kao obrazovne i vaspitne ustanove. Bila sam predstavnik odeljenja u školskom parlamentu i predstavnik učeničkog parlamenta u školskom odboru. Kasnije, na fakultetu, pratila sam i učestvovala u organizaciji brojnih studentskih dešavanja.

Učestvovala sam kao volonter na skupu „Savremena srpska folkloristika 3“.

Takođe, bila sam student volonter na projektu „Savremena terenska istraživanja usmene tradicije Zaplanja“..

ZNANJE STRANIH JEZIKA

Engleski jezik –B2

Ruski jezik – A2

Makedonski jezik – A2

INTERESOVANJA

Jedan sam od članova i osnivača neformalne trupe „Književana boemija“ koja ima za cilj da ukaže na moć reči i da „čitanje poezije i proze vrati u modu“. Javnim nastupima, neformalna grupa studenata pokušava da privoli sve mlade ljude da pronađu ono zbog čega će i sami zavoleti pisanu reč.

I-mejl adresa: asasocijacija@gmail.com