Jелена Алексов

Jелена Алексов – професор српског језика и књижевности, дипломирни филолог и мастер филолог за српски језик и књижевност, студент докторских студија филологије (наука о књижевности). Дугогодишњи предавач српског језика као нематерњег са поседовањем сертификата о стручној оспособљености из области Српски језик као завичајног, уз додатно стручно ангажовање на пројекту стандардизације српског језика као нематерњег у основним и средњим школама на територији Републике Србије.

Поред искуства у раду са ученицима којима српски језик није матерњи, поседујем и одлично искуство у раду са ученицима којима је српски језик матерњи. Млада и комуникативна особа која воли и ужива у свом позиву професора, који је испуњен љубављу, срећом, ентузијазмом и жељом да се широко знање преноси на друге.

И-мејл адреса: asasocijacija@gmail.com
Скајп: asapredavac19@asasocijacija.com