Jelena Aleksov

Jelena Aleksov – profesor srpskog jezika i književnosti, diplomirni filolog i master filolog za srpski jezik i književnost, student doktorskih studija filologije (nauka o književnosti). Dugogodišnji predavač srpskog jezika kao nematernjeg sa posedovanjem sertifikata o stručnoj osposobljenosti iz oblasti Srpski jezik kao zavičajnog, uz dodatno stručno angažovanje na projektu standardizacije srpskog jezika kao nematernjeg u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Republike Srbije.

Pored iskustva u radu sa učenicima kojima srpski jezik nije maternji, posedujem i odlično iskustvo u radu sa učenicima kojima je srpski jezik maternji. Mlada i komunikativna osoba koja voli i uživa u svom pozivu profesora, koji je ispunjen ljubavlju, srećom, entuzijazmom i željom da se široko znanje prenosi na druge.

I-mejl adresa: asasocijacija@gmail.com
Skajp: asapredavac19@asasocijacija.com