Jelena Momčilović

Završila sam OŠ „8. oktobar“ u Vlasotincu, i srednju stručnu školu ,,Trgovinsko-ugostiteljsku” u Leskovcu, smer turistički tehničar. Godine 2015. upisala sam Filozofski fakultet u Nišu, smer Srbistika u trajanju od četiri godine tačnije osam semestra. Trenutno sam treća godina. Volontirala sam kao nastavnik pripremne nastave učenika osmog razreda u OŠ ,,Ratko Vukićević”.

Što se stranih jezika tiče, engleski jezik učim od prvog razreda osnovne škole, a na fakultetu smo ga učili četiri semestra (u prvoj i drugojgodini- srednjinivo b2). U srednjoj i osnovnoj školi drugi strani jezik koji sam učila bio je francuski, a dobro znam i španski jezik (više konverzaciju).

I-mejl adresa: asasocijacija@gmail.com