Јелисавета Тодоровић

Јелисавета Тодоровић (1960: Ужице), доктор психолошких наука, редовни професор на Департману за психологију на Филозофском факултету у Нишу.

Истраживала је васпитне стилове, породичне односе, карактеристике адолесценције, ризична сексуална понашања адолесцената, самопоштовање и представу о себи, депресивност младих. Такође, интересовала се за проблеме особа са сметњама у развоју.

Била је управник Департмана за психологију од 2009. до 2012. године.
Учесник је многих пројеката које финасира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (Усклађивање улога на послу и у породици и Индикатори и модели прилагођавања породичних и пословних улога) и пројеката које је финасирала ЕEACEA (TEMPUS MASTS projekat br 511170, Master programme for subject teachers i koordinator TEMPUS SHESPSS projekta br 544246 Strengthening Higher Education for Social Policy making and Social Services delivery).

Члан је Матичног одбора за филозофију, педагогију, психологију и социологију при Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Један је од оснивача Академске српске асоцијације

  • Предавач психолошко-педагошке области на пројекту Онлајн обука за предаваче који се баве очувањем српског језика у дијаспори и региону;