Јелисавета Тодоровић, Akademska srpska asocijacija

Јелисавета Тодоровић

Јелисавета Тодоровић (1960: Ужице), доктор психолошких наука, редовни професор на Департману за психологију на Филозофском факултету у Нишу.

Истраживала је васпитне стилове, породичне односе, карактеристике адолесценције, ризична сексуална понашања адолесцената, самопоштовање и представу о себи, депресивност младих. Такође, интересовала се за проблеме особа са сметњама у развоју.

Била је управник Департмана за психологију од 2009. до 2012. године.
Учесник је многих пројеката које финасира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (Усклађивање улога на послу и у породици и Индикатори и модели прилагођавања породичних и пословних улога) и пројеката које је финасирала ЕEACEA (TEMPUS MASTS projekat br 511170, Master programme for subject teachers i koordinator TEMPUS SHESPSS projekta br 544246 Strengthening Higher Education for Social Policy making and Social Services delivery).

Члан је Матичног одбора за филозофију, педагогију, психологију и социологију при Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Истраживала је и објављивала радове у вези са одласком младих људи у дијаспору.

Списак радова:

  1. Todorović, Ј. & Ćirić, Т. (2015). The dominant psychological characteristics of the personality of young people who want to leave the country, 11th conference Days of Applied Psychology, September 25th and 26th , Faculty of Philosophy, University of Niš, Niš, Serbia, М34;
  2. Ћирић, Т. и Тодоровић, Ј. (2015).  Породични и персонални чиниоци интересовања студената Универзитета у Нишу за одлазак у иностранство , рад изложен на научном скупу Одлив мозгова-узроци и последице по национални развој и идентитет, уорганизацији Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу и Центра за социолошка истраживања, 19. јуна 2015. године, М64;
  3. Тамара Ћирић, Јелисавета Тодоровић (2017). Породични и персонални чиниоци интересовања студената Унивезитета у Нишу за одлазак у иностранство , Становништво југоисточне Србије: одлив мозгова- узроци и последице по национални развој и идентитет, Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу и Филозофски факултет у Нишу ИСБН 978-86-7379-414-3, стр 257-270, М45;
  4. Jelisaveta Todorovic, Tamara Ćirić and Snezana Stojiljkovic, (2019). Personality traits and reasons to leave country in Serbian university students, In: Pracana, C. & Wang, M. (eds), Psychological Applications and Trends, International Psychological Applications Conference and Trends (InPACT) 2019, Book of Proceeding, pp 181-186, ISSN: 2184-2205 ISBN: 978-989-54312-2-9  M33;

Један је од оснивача Академске српске асоцијације

 • Предавач психолошко-педагошке области на пројекту Онлајн обука за предаваче који се баве очувањем српског језика у дијаспори и региону. Предавања су се одржавала једном недељно у две групе, а укупно трајање обуке је било месец дана. Теме су биле следеће:
   1. Блумова класификација васпитно-образовних циљева и њена примена;
   2. Мишљење, интелигенција и стилови учења – одређење и развој;
   3. Мотивација за учење и подстицање мотивације;
   4. Саморегулисано учење.