Jovana Petrović

Jovana Petrović, rođena 1994. godine u Nišu. Osnovnu školu završila je u Aleksincu, gimnaziju u Nišu (filološko odeljenje Prve niške gimnazije „Stevan Sremac”), a 2017. godine diplomirala je na departmanu za Srbistiku Filozofskog fakulteta u Nišu. Na istom fakultetu trenutno pohađa Master studije filologije (modul Srpska i komparativna književnost).

Posebno se interesuje za oblasti teorije književnosti, književne kritike i srpske književnosti 20.veka (naročito drame). Gaji veliku ljubav prema srpskom jeziku i kulturi, kao i nastavničkom pozivu, te se raduje mogućnosti da kroz rad sa mladim ljudima iz dijaspore pomogne u njihovom očuvanju.

I-mejl adresa: asasocijacija@gmail.com