Марија Николић, Припремна настава за завршни испит из српског језика

Име и презиме: Марија Николић

Година рођења: 1978.

Држава рођења: Србија

Образовање: Дипломирани филолог за српски језик и књижевност

Искуство у настави: Рад у основношколским установама преко 7 година.

Позиција: администратор и агенткиња маркетинка