Marina Janjić

Marina Janjić (1970: Leskovac), doktor filoloških nauka, redovni  profesor na Departman za srpski jezik  na Filozofskom fakultetu u Nišu.

U svom dvadesetogodišnjem nastavno-naučnom iskustvu u univerzitetskoj nastavi, publikovala je preko stotinu naučnih i stručnih radova u brojnim referentnim lingvističkim i pedagoškim periodicima i zbornicima radova iz oblasti primenjene lingvistike – jezičke kulture i metodike nastave srpksog jezika i književnosti. Predstavila se naučnoj javnosti na domaćim i međunarodnim konferencijama u zemlji i inostranstvu (Rusija, Bugarska, Poljska, Slovenija, Makedonija, Republika Srpska). Na studijskim putovanjima u okviru Tempus projekata učestvovala je u programima stručog usavršavanja iz oblasti didaktike i lingvometodike na univerzitetima širom Evrope i to u: Finskoj (Helsinki), Francuskoj (Lion), Slovačkoj (Banska Bistrica), Sloveniji (Ljubljana), Danskoj (Kopenhagen).

Živi i radi u Nišu. Udata majka dvoje dece.

 

Član je Akademske srpske asocijacije od 2016. godine

 • Predavač teorijskog dela na projektu Onlajn obuka za predavače koji se bave očuvanjem srpskog jezika u dijaspori i regionu. Teorijski deo obuke obuhvatao je predavanja iz oblasti Metodika nastave srpskog kao zavičajnog jezika. Predavanja su se održavala jednom nedeljno u dve grupe, a ukupno trajanje obuke je bilo mesec dana. Teme su bile sledeće:
   1. Uvod u nastavu metodike srpskog kao zavičajnog jezika;
   2. Predmetnost nastave srpskog jezika u inostranstvu;
   3. Organizacione posebnosti nastave srpskog kao zavičajnog jezika.
   4. Novi metodološki pristupi nastavi (srpskog) jezika.
 • Autor je više knjiga (priručnika, udžbenika) koje su u izdavaštvu Akademske srpske asocijacije:
  1. Metodika nastave srpskog kao zavičajnog jezika. Ovaj priručnik namenjen je svim predavačima srpskog kao zavičajnog jezik u dijaspori i regionu. Priručnik možete naručiti na sledećem linku: https://asasocijacija.com/proizvod/metodika-nastave-srpskog-kao-zvanicnog-jezika/
  2. Udžbenički komplet Srpski – jezik mog zavičaja koji je namenjen za decu u dijaspori uzrasta od 7 do 14 godina. Sastoji se iz tri udžbenika. Sva tri udžbenika su elektronski interaktivni i sadrže veliki broj igrica kako bi deci učenje srpskog jezika bilo što zanimljivije i lakše. Pored igrice, udžbenici sadrže veliki broj informacija iz srpske istorije, kulture i tradicije. Nazivi udžbenika su: