Milica Kostić

Obrazovanje

Filozofski Fakultet, Univerzitet u Nišu

Smer – Srbistika  (apsolvent) jun 2018.

 

Gimnazija Priština

Smer: prirodno-matematički 2013.

 

Kurs

Kurs ruskog jezika na Belgorodskiй gosudarstvennый tehnologičeskiй universitet im. V. G. Šuhovajul 2015.

 

Rad na računaru

MSOfficepaket – napredni nivo

WordePress -srednji nivo

Internet

 

Strani jezik

Engleski jezik – početni nivo

Ruski jezik – srednji nivo

 

Lične osobine

Organizovanost, komunikativnost, vrednoća, optimizam, kreativnost

 

I-mejl adresa: asasocijacija@gmail.com