Проф. др Марина Јањић

Марина Јањић (1970: Лесковац), доктор филолошких наука, професор Филозофског факултету у Нишу. У свом двадесетогодишњем наставно-научном искуству у универзитетској настави, публиковала је преко стотину научних и стручних радова у бројним референтним лингвистичким и педагошким периодицима и зборницима радова из области примењене лингвистике – језичке културе и методике наставе српксог језика и књижевности. Представила се научној јавности на домаћим и међународним конференцијама у земљи и иностранству (Русија, Бугарска, Пољска, Словенија, Македонија, Република Српска). На студијским путовањима у оквиру Темпус пројеката учествовала је у програмима стручог усавршавања из области дидактике и лингвометодике на универзитетима широм Европе и то у: Финској (Хелсинки), Француској (Лион), Словачкој (Банска Бистрица), Словенији (Љубљана) Данској (Копенхаген).

Живи и ради у Нишу.

Аутор је књига:

  • Настава падежа утеорији и пракси, Учитељски факултет Врање, (2004),
  • Савремена настава говорне културе у основној школи, Нови Сад: Змај (2008),
  • Методичке рефлексије о савременим аспектима наставе фонетике и фонологије српског језика, Филозофски факултет у Нишу (2015),
  • Српски језик за ученике у дијаспори (2015),
  • Serbian for Beginners, A Short Course of Serbian for Foreign Students – Survival Serbian/ Srpski za početnike, Kratak kurs srpskog jezika za strane studente. E-book. Niš: Filozofski fakultet (2016)и
  • Методички хоризонти – одабрана поглавља методике наставе српског језика и књижевности. Београд: NM libris(2017).

У коауторској сарадњи објавила је:

  • Индивидуализована настава српског језика и књижевности I-IV,Учитељски факултет Врање (2008),
  • Простор, време, друштво – сусрети у језику (2012),
  • Практикум за реализацију професионалне наставне праксе са студентским портфолиом, Ниш: Филозофски факултет (2014),
  • Наставно дизајнирање часова српског језика, Ниш: Филозофски факултет(2015).

И-мејл адреса: asasocijacija@gmail.com