Prof. dr Marina Janjić

Marina Janjić (1970: Leskovac), doktor filoloških nauka, profesor Filozofskog fakultetu u Nišu. U svom dvadesetogodišnjem nastavno-naučnom iskustvu u univerzitetskoj nastavi, publikovala je preko stotinu naučnih i stručnih radova u brojnim referentnim lingvističkim i pedagoškim periodicima i zbornicima radova iz oblasti primenjene lingvistike – jezičke kulture i metodike nastave srpksog jezika i književnosti. Predstavila se naučnoj javnosti na domaćim i međunarodnim konferencijama u zemlji i inostranstvu (Rusija, Bugarska, Poljska, Slovenija, Makedonija, Republika Srpska). Na studijskim putovanjima u okviru Tempus projekata učestvovala je u programima stručog usavršavanja iz oblasti didaktike i lingvometodike na univerzitetima širom Evrope i to u: Finskoj (Helsinki), Francuskoj (Lion), Slovačkoj (Banska Bistrica), Sloveniji (Ljubljana) Danskoj (Kopenhagen).

Živi i radi u Nišu.

Autor je knjiga:

  • Nastava padeža uteoriji i praksi, Učiteljski fakultet Vranje, (2004),
  • Savremena nastava govorne kulture u osnovnoj školi, Novi Sad: Zmaj (2008),
  • Metodičke refleksije o savremenim aspektima nastave fonetike i fonologije srpskog jezika, Filozofski fakultet u Nišu (2015),
  • Srpski jezik za učenike u dijaspori (2015),
  • Serbian for Beginners, A Short Course of Serbian for Foreign Students – Survival Serbian/ Srpski za početnike, Kratak kurs srpskog jezika za strane studente. E-book. Niš: Filozofski fakultet (2016)i
  • Metodički horizonti – odabrana poglavlja metodike nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: NM libris(2017).

U koautorskoj saradnji objavila je:

  • Individualizovana nastava srpskog jezika i književnosti I-IV,Učiteljski fakultet Vranje (2008),
  • Prostor, vreme, društvo – susreti u jeziku (2012),
  • Praktikum za realizaciju profesionalne nastavne prakse sa studentskim portfoliom, Niš: Filozofski fakultet (2014),
  • Nastavno dizajniranje časova srpskog jezika, Niš: Filozofski fakultet(2015).

I-mejl adresa: asasocijacija@gmail.com