Сандра Јовановић

Сандра Јовановић је рођена 22. јуна 1993. године у Нишу. Основне академске студије србистике завршава на Филозофском факултету у Нишу 2017. године и уписује мастер академске студије филологије, модул српски језик. Имала је искуства у држању часова српског језика омладини из дијаспоре 2016. године, када добија сертификат о стручном усавршавању у области методике наставе српског као завичајног. Говори енглески и немачки језик.

И-мејл адреса: asasocijacija@gmail.com