Sandra Jovanović

Sandra Jovanović je rođena 22. juna 1993. godine u Nišu. Osnovne akademske studije srbistike završava na Filozofskom fakultetu u Nišu 2017. godine i upisuje master akademske studije filologije, modul srpski jezik. Imala je iskustva u držanju časova srpskog jezika omladini iz dijaspore 2016. godine, kada dobija sertifikat o stručnom usavršavanju u oblasti metodike nastave srpskog kao zavičajnog. Govori engleski i nemački jezik.

I-mejl adresa: asasocijacija@gmail.com