P-1 Kurs srpskog jezika preko Skype-a

P-1 Kurs srpskog jezika preko Skype-a

P-1 Kurs srpskog jezika preko Skype-a

Trajanje kursa: 24 časa

Oblik rada: Individualni

Svrha programa: Kurs srpskog jezika kao stranog namenjen je onim kandidatima koji poseduju osnovna
znanja srpskog jezika koja su im neophodna za obavljanje svakodnevne komunikacije. Tokom kursa,
kandidati bi trebalo da uvećaju svoje znanje srpskog jezika na gramatičkom, leksičkom i sociokulturnom
nivou. Usavršavanjem srpskog jezika na nivou B1 kandidati postaju konkurentni na tržištu rada i
obezbeđuju sebi priliku da ostvare uspešniju karijeru.

Cilj programa: Cilj programa je osposobljavanje kandidata da razume i učestvuje, bez prethodne
pripreme, u obavljanju svakodnevne komunikacije na standardnom srpskom jeziku. Polaznik stiče nova
znanja iz oblasti gramatike, leksikologije, pravopisa i kulture srpskoga naroda.

Opšti ishodi učenja: Nakon završetka kursa polaznik razume standardni srpski jezik u školi, na poslu ili
prilikom obavljanja svakodnevnih životnih aktivnosti. Kandidat može da dela u većini životnih situacija
bez prethodne pripreme (na primer, tokom putovanja ili pisanja jednostavnijih tekstova), ali i da opiše
svoja iskustva u vezi sa određenim događajima, snovima, očekivanjima i ambicijama, dajući jasna i
logična objašnjenja svojih razmišljanja i planova.

Broj lekcija: 24 lekcije

Lessons

No Comments

Post a Reply

Predavači