P-20 Kurs srpskog jezika

Dođoh, videh, pobedih!

Na početku časa ćemo prokomentarisati domaći koji je bio za danas. Nakon toga ćemo započeti sa tekstualnim predloškom koji obiluje oblicima aorista - tekst je o jednoj porodici u srpskom selu, sa opisom načina njihovog života u toku leta. Nakon pročitanog teksa, izdvojićemo nepoznate reči i uočiti glagolske oblike. Izdvojene oblike aorista iskoristićemo za najavu nove nastavne jedinice. Objasnićemo kako se gradi aorist i navesti njegovo znanje i upotrebu. Zatim ćemo raditi odgovarajuća vežbanja i obrađivati teme za koje je neophodno koristiti oblike aorista. Na kraju časa ćemo obnoviti naučeno i kroz zanimljivu diskusiju zatvoriti nastavnu jedinicu.

Kada bih… (Prev Lesson)
(Next Lesson) Dođoh, videh, pobedih! (nastavak)
Back to P-20 Kurs srpskog jezika

No Comments

Post a Reply

Course Curriculum

 • 1 hour 0 mins
 • 1 hour 0 mins
 • 1 hour 0 mins
 • 1 hour 0 mins
 • 1 hour 0 mins
 • 1 hour 0 mins
 • 1 hour 0 mins
 • 1 hour 0 mins
 • 1 hour 0 mins
 • 1 hour 0 mins
 • 1 hour 0 mins
 • 1 hour 0 mins
 • 1 hour 0 mins
 • 1 hour 30 mins
 • 1 hour 0 mins
 • 1 hour 0 mins
 • 1 hour 0 mins
 • 1 hour 0 mins
 • 1 hour 0 mins
 • 1 hour 0 mins
 • 1 hour 0 mins
 • 1 hour 0 mins
 • 1 hour 0 mins
Predavač
Isidora Jakšić
Role : ASA Predavač
 • Website : http://www.asasocijacija.com
 • Experience : Radila sam kao profesor srpskog jezika i književnosti u srednjoj školi
 • Specialist in : Profesor srpskog jezika i književnosti
Read More